HIDRAULICA VILAJOSANA S.A.
C. Dr. Ferran 32
Polígon Industrial Bufalvent
08240 MANRESA - ESPANYA
Tlf.: 34.93.877.45.54
Fax : 34.93.874.63.09
     
         Empresa    |    Serveis    |    Productes    |    Contacte
                               Assistència         Manteniment         Reparació         Modificació


MÉS RÀPID, MÉS PRECIS

Durant anys s’han construït màquines robustes capaces de suportar ritmes de treball superiors als de les seves pròpies especificacions, sempre i quan el seu sistema de control, seguretat i equilibri energètic s’adaptessin als nous ritmes imposats.


Hidràulica Vilajosana
col·labora amb els seus clients en la millora de prestacions i rendiment de les seves màquines, de manera coordinada, sense provocar deficiències de funcionament produïdes per creixements asimètrics.

El projecte s’elabora atenent tots els elements que poden quedar afectats per les modificacions introduïdes, d’acord amb el client.